مبلمان شهری ،هویت شهری
مبلمان شهری ،هویت شهری

یکی از موضوعات مهم مرتبط با مدیریت شهری مبلمان شهری است.مبلمان شهری شامل هر آن چیزی است که به چشم شهروندان و به طور کلی عابران می خورد.مبلمان شهری شامل خیابان ها،سازه ها، پایانه ها ،فضای سبز،جدول بندی،مناظر؟،کف پوش خیابان ،مغازه ها ،میادین،ورودی ها و به طور کلی هر چیزی که در زیبا سازی نمای […]

یکی از موضوعات مهم مرتبط با مدیریت شهری مبلمان شهری است.مبلمان شهری شامل هر آن چیزی است که به چشم شهروندان و به طور کلی عابران می خورد.مبلمان شهری شامل خیابان ها،سازه ها، پایانه ها ،فضای سبز،جدول بندی،مناظر؟،کف پوش خیابان ،مغازه ها ،میادین،ورودی ها و به طور کلی هر چیزی که در زیبا سازی نمای ظاهری شهرها نقش دارد.این موضوع در حوزه اختیارات اجرایی شهرداریهاست اما به دلیل اینکه مبلمان شهری معادل با هویت شهری می باشد ضرورت دارد مجموعه مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری در این رابطه نقش فعالتری به عهده گرفته و نوعی بازنگری و سیاست گذاری مناسب و با ثباتی در این خصوص داشته باشند.شهر گچساران همانطور که عموم شهروندان میدانند و میبیند از این نظر جایگاه مناسبی ندارد وخیلی از معابر و اماکن شهری ما واقعا در شان مردم گچساران نیست . در سنوات اخیر برخی اقدامات مثل طرح خیابان بلادیان و بازسازی برخی بافت های فرسوده در شهر صورت گرفته است اما کافی نیست.مبلمان شهری گچساران بسیار قدیمی و تکراری است.از طرف دیگر در سنوات اخیر متناسب با گسترش شهر و انجام برخی بازسازیها متاسفانه به مقوله مبلمان شهری که همزاد توسعه شهری است توجه چندانی صورت نگرفته است.به عنوان نمونه برای شهری مثل گچساران با منابع سرشار نفت و گاز هنوز از یک پایانه مناسب مسافربری و در خور شان این مردم برخوردار نیست. در این خصوص ذکر چند نکته را لازم میدانم.نکته اول اینکه مبلمان شهری گچساران واقعا آزار دهنده است لذا اصل موضوع یعنی بازنگری و باز طراحی و بازسازی مبلمان شهری گچساران یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و لازم است در دستور کار شورا و مدیریت شهری در دوره ششم باشد. حق طبیعی شهر وندان گچسارانی است که در یک محیط شهری مناسب زندگی کنند.این حداقل مطالبه و کف انتظارات مردم شهر گچساران است .نکته دوم اینکه رابطه مبلمان شهری و فرهنگ رابطه بسیار مهمی است.هم فرهنگ عمومی جامعه بر مبلمان شهری اثرگذار است هم مبلمان شهری بر شهروندان تاثیر گذار است. عنوان یک مثال خیلی ساده اگر در سطح خیابان های ما در فواصل مشخص سطح زباله مناسب تعبیه شده باشد شهر وندان هم سعی خواهد کرد از ریختن زباله در خیابان خود داری کنند.به عبارتی به طور خودکار فرهنگ سلامت و رعایت نظافت و بهداشت نزد افراد تقویت می شود.نکته دیگر اینکه در مبلمان شهری با نوعی کج سلیقه گی روبرو هستیم.به طور معمول همیشه متولیان امر در توجیه ایجاد شرایط فعلی کمبود بودجه و منابع مالی را عنوان میکنند .این در حالی است که در موارد متعددی هزینه های زیادی هم انجام میشود اما بازخورد مثبتی دیده نمی شود.بودجه و منابع مالی بسیار مهم است اما میتوان با تدبیر و خلاقیت از منابع مالی در اختیار به نحو کارآمد تری استفاده کرد.در مواردی می توان با صرف هزینه کم اما با سلیقه و تدبیر نتایج بزرگی به دست اورد .اما مهمترین نکته در این رابطه استفاده از مشارکت شهروندان در این رابطه است.شهرداریها و خدمات شهری از جمله مواردی است که به راحتی می توان از مشارکت مردم کارها را به پیش برد.ماهیت بسیاری از خدمات شهری به گونه ای است که بدون مشارکت مردم و بدون خودیاری شهر وندان امکان پذیر نیست. به طور طبیعی بودجه و منابع مالی شهرداری جوابگوی همه نیازهای شهر وندان نیست.اگر موضوع به درستی و به صورت شفاف تبیین شود به گونه ای که مردم اعتماد کنند قطعا مشارکت فعال خواهند داشت. در بهسازی و نوسازی و زیبا سازی بازار و خیابان های مرکزی به راحتی میتوان از مشارکت کسبه و بازاریان استفاده کرد.در طراحی می توان از جوانان و نخبگان محلات استفاده کرد.با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و با روش های تامین مالی مناسب و با بازگشت سرمایه مناسب میتوان پارک های عمومی و وشهربازی در خور شان مردم گچساران ایجاد کرد. این کار قطعا امکان پذیر است اما انجام ان نیازمند مطالعه، بررسیهای کارشناسی و هماهنگی با مراجع ذیصلاح هست .بهترین مرجع برای این کار شورای شهر است.امیدوارم افرادی برای دور ششم انتخاب شوند که توان و ظرفیت انجام این کار را داشته باشند.معتقدم این کار در صورت اجرا به عنوان بزرگترین میراث ماندگار شورای ششم خواهد بود.

یادداشت: پروانه پناهپوری کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر دوگنبدان