جایگاه‌های بنزین از ابتدای مرداد فقط یک کارت سوخت دارند
جایگاه‌های بنزین از ابتدای مرداد فقط یک کارت سوخت دارند

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت: هم‌اکنون میزان استفاده مردم از کارت سوخت شخصی برای بنزین آزاد نسبت به قبل از اجرای طرح ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها حدود ۱۰ برابر شده است و روند افزایشی ادامه دارد. با توجه به اینکه طبق قانون بودجه باید تا شهریور امسال، میزان استفاده از کارت سوخت شخصی به […]

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت:
هم‌اکنون میزان استفاده مردم از کارت سوخت شخصی برای بنزین آزاد نسبت به قبل از اجرای طرح ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها حدود ۱۰ برابر شده است و روند افزایشی ادامه دارد.
با توجه به اینکه طبق قانون بودجه باید تا شهریور امسال، میزان استفاده از کارت سوخت شخصی به ۹۰ درصد برسد تا مردادماه امسال برای هر جایگاه تنها یک کارت سوخت برای بنزین آزاد وجود خواهد داشت.