سیما مرادی: هرگونه لیست ائتلافی و قومیتی را محکوم میکنم
سیما مرادی: هرگونه لیست ائتلافی و قومیتی را محکوم میکنم

خانم سیما مرادی طی تماسی با خبرنگار درنای زاگرس اعلام کرد هرگونه لیست قومیتی و ائتلافی را محکوم میکنم و هر لیستی که نام من در آن باشد تکذیب میکنم.

خانم سیما مرادی طی تماسی با خبرنگار درنای زاگرس اعلام کرد هرگونه لیست قومیتی و ائتلافی را محکوم میکنم و هر لیستی که نام من در آن باشد تکذیب میکنم.