کشور ما گرفتار جناح‌گرایی و قبیله‌گرایی شده است.
کشور ما گرفتار جناح‌گرایی و قبیله‌گرایی شده است.

روح الله صالحی، نامزد انتخابات شورای شهر دوگنبدان: چه زیبا سخن گفته مرد تاریخی ایران زنده‌یاد امیر کبیر که «اداره‌ کشور به توصیه عمه و خاله نمی‌شود». الان کشور ما بیشتر از هر زمان دیگر، گرفتار جناح‌گرایی و قبیله‌گرایی شده است. این چنین وضعیت باعث می‌شود که منابع انسانی ارزشمند که سرمایه‌های اصلی یک جامعه […]

روح الله صالحی، نامزد انتخابات شورای شهر دوگنبدان: چه زیبا سخن گفته مرد تاریخی ایران زنده‌یاد امیر کبیر که «اداره‌ کشور به توصیه عمه و خاله نمی‌شود». الان کشور ما بیشتر از هر زمان دیگر، گرفتار جناح‌گرایی و قبیله‌گرایی شده است. این چنین وضعیت باعث می‌شود که منابع انسانی ارزشمند که سرمایه‌های اصلی یک جامعه هستند، نادیده گرفته شود که یا سبب مهاجرت می‌شوند و یا اینکه به مشاغل غیرتخصصی خودشان روی می‌آورند که در هر صورت زیان آن باز به جامعه برمی‌گردد. لذا برای برون رفت از این وضعیت نیروی انسانی ارزشمند باید در جایگاه خودش قرار بگیرد. کار سیاست را به مردان سیاست بسپاریم و کار ورزش را به ورزشکاران.

در انتخاب اعضای شورا نیز شاید هستند کاندیداهایی که توان آن را ندارند که خودی نشان دهند. دکور و تزئین شهر در ایام انتخابات پر شده از لابی قدرت و ثروت و بنرهای خوش چهره‌گان. لذا همشهریان عزیز و فهیم، کسانی که توان اجرایی قوی و پیگیریهای موثر و دفاع از حقوق مردم را دارند باید در اولویت انتخابتان باشد.