آیا برکناری پاداش فرماندار مردمی و خدوم ممسنی است؟!
آیا برکناری پاداش فرماندار مردمی و خدوم ممسنی است؟!
فرمانداری که فارغ از بحث قومیت خالصانه در خدمت مردم مخصوصا روستا نشینان و عشایر مظلوم بود، فردی که محبوبیت بالایش شاید بزرگترین دلیل برکناری احتمالیش باشد، آری از خدمت گذارانی همچون دکتر ایوبی واهمه دارند که مبادا دوره بعد انتخابات جایشان را بگیرد و کرسی مجلس را از دست بدهند. 

شایسته سالاری واژه ای آشنا اما غریب. آشنا از آن جهت که نماینده های هر شهری در تبلیغات انتخاباتی شان دم از آن می زنند و خود را مدعی و متولی آن می دانند و پشت تریبون سخنرانیهای انتخاباتیشان در رسای آن سخنها میگویند و فریاد عدالت بر می آورند. اما به سرمنزل مقصود که می رسند فراموش می کنند که چه ها گفته اند و چه قول‌هایی به مردم ساده دل داده اند.

وقتی به آرا مردم ساده دل قشقایی نیاز دارند حرف از عدم تبعیض است و قوم گرایی اما وقتی پیروز میدان میشوند خود نماد بارز قوم گرایی می شوند.

بعد از عزل های سریالی قشقایی‌ها در شهرستان گچساران نوبت به عزل و حذف قشقایی‌های ممسنی از صحنه سیاست که نه بلکه از عرصه خدمتگزاری خالصانه و صادقانه رسیده است.

فرمانداری که فارغ از بحث قومیت خالصانه در خدمت مردم مخصوصا روستا نشینان و عشایر مظلوم بود، فردی که محبوبیت بالایش شاید بزرگترین دلیل برکناری احتمالیش باشد، آری از خدمت گذارانی همچون دکتر ایوبی واهمه دارند که مبادا دوره بعد انتخابات جایشان را بگیرد و کرسی مجلس را از دست بدهند.

آیا در میان قشقایی‌ها یک نفر شایستگی در دست گرفتن زمام امور یکی از سازمانهای شهرستان را نداشت؟ سهم قشقایی‌ها که به صداقت شهره هستند در اداره امور شهرستان کجاست؟ کم نبوده و نیستند قشقایی هایی که در مسندی بوده اند و بدون هیچ چشم داشت و نگاه قومیتی به مردم خدمت کرده اند. لااقل با حذف آنها اعتماد مردم را نسبت ب خودتان کمرنگ نکنید.

  • نویسنده : پریوش زاهدی