دوگنبدان در محاصره زباله ها/شهرداری از کما بیرون بیاید
دوگنبدان در محاصره زباله ها/شهرداری از کما بیرون بیاید

در گزارشی از فردای زاگرس آمده است: جوی های آب و کانال ها و معابر شهری دوگنبدان به انباشتی از زباله ها تبدیل شده که صدای اعتراض همشهریان را در آورده است. شهرداری دوگنبدان چند سالی است که بخاطر سیاست زدگی و دعواهای سیاسی و دخالت جریانات در کما و پسرفت عمیقی فرو رفته است […]

در گزارشی از فردای زاگرس آمده است: جوی های آب و کانال ها و معابر شهری دوگنبدان به انباشتی از زباله ها تبدیل شده که صدای اعتراض همشهریان را در آورده است.

شهرداری دوگنبدان چند سالی است که بخاطر سیاست زدگی و دعواهای سیاسی و دخالت جریانات در کما و پسرفت عمیقی فرو رفته است که باعث شده قطار مدیریت شهری از ریل خارج شود.

امید می رود مدیریت شهری به خود بیاید و متناسب با انتظار شهروندان ظاهر شود.