فیروز نادری، دانشمند قشقایی تبار ناسا درگذشت
فیروز نادری، دانشمند قشقایی تبار ناسا درگذشت

فیروز نادری، دانشمند ایرانی و از مدیران پیشین ناسا، که به تازگی در بیمارستانی در آمریکا بستری شده بود، درگذشت. مرحوم نادری متولد شیراز از ایل قشقایی و ۷۷ ساله بود و بیش‌از سه دهه در سازمان هوا و فضای آمریکا(ناسا) و در سمت‌هایی مانند مدیرکل اکتشافات منظومه شمسی فعالیت داشت. او در زمستان ۲۰۱۶ […]

فیروز نادری، دانشمند ایرانی و از مدیران پیشین ناسا، که به تازگی در بیمارستانی در آمریکا بستری شده بود، درگذشت.

مرحوم نادری متولد شیراز از ایل قشقایی و ۷۷ ساله بود و بیش‌از سه دهه در سازمان هوا و فضای آمریکا(ناسا) و در سمت‌هایی مانند مدیرکل اکتشافات منظومه شمسی فعالیت داشت. او در زمستان ۲۰۱۶ از ناسا بازنشسته شده بود.