اعضای ستاد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری شهرستان ممسنی
اعضای ستاد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری شهرستان ممسنی

اعضای ستاد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری شهرستان ممسنی ۱ _اسماعیل سالاری دبیر ستاد انتخابات ۲- مصطفی داودی رئیس کمیته امنیت انتخابات ۳ – احسان میرزایی رئیس کمیته حراست و استعلامات انتخابات ۴_ هاجر خیر رئیس کمیته فن آوری انتخابات ۵-_ امید عباسی رئیس کمیته حقوقی و پشتیبانی انتخابات […]

اعضای ستاد انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری شهرستان ممسنی

۱ _اسماعیل سالاری دبیر ستاد انتخابات

۲- مصطفی داودی رئیس کمیته امنیت انتخابات
۳ – احسان میرزایی رئیس کمیته حراست و استعلامات انتخابات
۴_ هاجر خیر رئیس کمیته فن آوری انتخابات
۵-_ امید عباسی رئیس کمیته حقوقی و پشتیبانی انتخابات
۶- اسماعیل بیرونی فهلیانی رئیس کمیته اطلاع رسانی انتخابات
۷- سپهر صادقی عضو کمیته سیاسی انتخابات