پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳ Thursday, 18 July , 2024
ضرورت شرکت در انتخابات برای فردایی بهتر ۱۲ تیر ۱۴۰۳

ضرورت شرکت در انتخابات برای فردایی بهتر

معتقدند نیازی به حضور حداکثری مردم نیست و با یک مشارکت پایین یک گروه خاص و انتخاب یک فرد مورد حمایت این جریان به نحوی صندوق آرا را کنترل کرد و امور اجرایی کشور را به دست فردی که خودشان تشخیص بر مورد تایید بودنش دارند داد.