آغاز توزیع شیر در تمام دبستان‌ها
آغاز توزیع شیر در تمام دبستان‌ها

توزیع شیر امروز به صورت نمادین در یکی از مدارس آغاز شد و به تدریج تا سه هفته آینده تمام دبستان‌های کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند. توزیع شیر در سال تحصیلی جاری قرار است در تمام دبستان‌های دولتی و غیردولتی سراسر کشور انجام شود و حدود ۹ میلیون دانش‌آموز، هفته‌ای دو بار و ۷۵ نوبت […]

توزیع شیر امروز به صورت نمادین در یکی از مدارس آغاز شد و به تدریج تا سه هفته آینده تمام دبستان‌های کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند.

توزیع شیر در سال تحصیلی جاری قرار است در تمام دبستان‌های دولتی و غیردولتی سراسر کشور انجام شود و حدود ۹ میلیون دانش‌آموز، هفته‌ای دو بار و ۷۵ نوبت در طول سال، شیر دریافت خواهند کرد.