کمبود شدید پزشک تا ۵ سال آینده
کمبود شدید پزشک تا ۵ سال آینده

رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی می‌گوید: «اگر وضعیت همینگونه ادامه پیدا کند تا پنج سال آینده با فقر شدید پزشک در کشور مواجه می‌شویم. مردم در سال‌های آینده باید برای گرفتن خدمات درمانی به کشورهای دیگر بروند ۳۰ درصد از پزشکان در دو سال گذشته مطب‌های خود را در تهران تعطیل کرده‌اند. علویان،رئیس هیأت مدیره […]

رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی می‌گوید: «اگر وضعیت همینگونه ادامه پیدا کند تا پنج سال آینده با فقر شدید پزشک در کشور مواجه می‌شویم. مردم در سال‌های آینده باید برای گرفتن خدمات درمانی به کشورهای دیگر بروند
۳۰ درصد از پزشکان در دو سال گذشته مطب‌های خود را در تهران تعطیل کرده‌اند.
علویان،رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی تهران: افرادی در سطح تخصصی، فوق تخصصی و هیأت علمی که تازه کار هم نیستند و سال‌ها سابقه دارند، مهاجرت می‌کنند. این خطر بزرگی است که برای ما ایجاد شده است.