توضیح مدیر کل ورزش و جوانان فارس درباره واگذاری تیم فوتبال قشقایی شیراز
توضیح مدیر کل ورزش و جوانان فارس درباره واگذاری تیم فوتبال قشقایی شیراز

مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اظهار اینکه طبق قانون نمی توانیم به تیم های حرفه ای کمک کنیم، گفت: تیم فوتبال شهدای قشقایی شیراز به صورت خصوصی اداره می شود و ما اختیار چندانی برای تصمیم گیری درباره آن نداریم ، مالک این تیم می خواهد تیم قشقایی را به فروش برساند. تلاش کردیم […]

مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اظهار اینکه طبق قانون نمی توانیم به تیم های حرفه ای کمک کنیم، گفت: تیم فوتبال شهدای قشقایی شیراز به صورت خصوصی اداره می شود و ما اختیار چندانی برای تصمیم گیری درباره آن نداریم ، مالک این تیم می خواهد تیم قشقایی را به فروش برساند.
تلاش کردیم مدیرعامل باشگاه را قانع کنیم که امتیاز این تیم را به یکی از خریداران در فارس واگذار کند اما گفته می شود او پیشنهاد چند برابری خارج از استان دارد