مالک شریعتی، تاجگردون را به رد صلاحیت تهدید کرد
مالک شریعتی، تاجگردون را به رد صلاحیت تهدید کرد
اشاره تاجگردون نماینده سابق گچساران به انتشار فیش حقوقی شریعتی طبیعی بود اما واکنش عجیب نماینده تهران و تهدید وی به رد صلاحیت در انتخابات آینده مجلس عجیب بود چرا که رهبری صراحتا به اهمیت انتخابات امسال صراحتا اشاره کرده و در این میان حضور مردم در پای صندوق های رای انقدر مهم است که هر گونه ایجاد یاس و ناامیدی در  مردم با تهدید چهره های که بین مردم محبوب و. مقبول هستند گناه بابخشودنی است. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار توییتی غلامرضا تاجگردون را به رد صلاحیت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تهدید کرد.

پس از انتشار فیش حقوقی شریعتی نماینده تهران در فضای مجازی، غلامرضا تاجگردون در رشته وضعیت هایی در اینستاگرام ضمن یادآوری اتفاقات قضیه رد اعتبار نامه خود، با اصطلاح و کلید واژه “دستمال کثیف” از مخالفان خود انتقاد کرد و برخورد با خود را ظالمانه دانست. وی با کنایه به مالک شریعتی نوشت؛ چند ماهی از رد اعتبارنامه من در مجلس گذشته بود و روزی یکی از نمایندگان معترض به اعتبارنامه (از هشت نفر) به من زنگ زد و ضمن اعتراف مجدد به اشتباهش یکسری اطلاعات در خصوص مالک شریعتی و رانت خواری او و همسرش و برخی اطلاعات دیگر به من داد و گفت از این اطلاعات استفاده کن و از کسی که در حق تو نامردی کرد واطلاعات غلط به ما داد تا ما هم آن اشتباه را کردیم نگذر.

از ایشان تشکر کردم و گفتم من مثل آقایان نیستم و هیچ وقت استفاده نکردم و نمی کنم.

حالا هم خودشان فیش را بیرون دادند و حتما بقیه هم بیرون خواهند داد، مثل بقیه چیزهای که در مورد بقیه دادند (منتظر خواهیم ماند)

مالک شریعتی اما در پاسخ در توییتی عجیب و دور از ذهن به گونه ای که برای نهاد مهم شورای نگهبان تعیین تلکیف کرده  نوشت؛

نباید زرنگتر از این می بود؟

کسی که سالها در کمیسیون بودجه، پرداخت نقدی “هزینه نمایندگی” (از جمله برای خودش) را تصویب کرده و نتوانسته خوشحالی اش از تسویه حساب اخیر را پنهان بدارد ظاهرا برای انتخابات مجلس فعال شده؛

رد اعتبار نامه مهمترین سند ملی برای رد صلاحیت تاجگردون خواهد بود.

اشاره تاجگردون نماینده سابق گچساران به انتشار فیش حقوقی شریعتی طبیعی بود اما واکنش نماینده تهران و تهدید وی به رد صلاحیت در انتخابات آینده مجلس عجیب بود چرا که رهبری صراحتا به اهمیت انتخابات امسال اشاره کرده و در این میان حضور مردم در پای صندوق های رای انقدر مهم است که هر گونه ایجاد یاس و ناامیدی در  مردم با تهدید چهره های که بین مردم محبوب و. مقبول هستند گناه نابخشودنی است.

ضمن اینکه تاجگردون در انتخابات دور قبلی از شورای نگهبان تایید صلاحیت گرفته و انبوه اتهامات وارد به وی از جانب مخالفان با ارسال به شورای نگهبان مجددا تاییدیه گرفته و افزون بر آن در چهار سال اخیر هیچ گونه بهانه و دلیلی برای رد صلاحیت تاجگردون وجود ندارد و مهمتر اینکه تعیین تکلیف برای نهاد شورای نگهبان قبل از هر گونه اتفاقی ناپسند است و ممکن است چهره شورای نگهبان را نزد مردم مخدوش کرده و چنین پیش داوری از جانب کسی که خود در قوه قانون گذار حضور دارد و باید بیش از هرکسی مقید به قانون باشد عجیب بود.