تیم قشقایی در حال واگذاری یا انحلال
تیم قشقایی در حال واگذاری یا انحلال

تنها امید ودلخوشی یک قوم بخاطرمشکلات مالی شدید درحال ‌واگذاری یا انحلال قرارگرفته دراین چندسال متاسفانه قولها زیاد داده شد وعملی دران نبوده حتی گروه های هواداری مبلغ جزی ماهیانه تعیین کردند که متاسفانه همان نیز انجام نگرفت تنها دلخوشی جوانان این تیم بود تصمیم هاظاهرٱ گرفته شده 🔹برای بقای تیم بزرگان و مالداران وسلبریتی […]

تنها امید ودلخوشی یک قوم بخاطرمشکلات مالی شدید
درحال ‌واگذاری یا انحلال قرارگرفته
دراین چندسال متاسفانه قولها زیاد داده شد وعملی دران نبوده
حتی گروه های هواداری مبلغ جزی ماهیانه تعیین کردند
که متاسفانه همان نیز انجام نگرفت
تنها دلخوشی جوانان این تیم بود
تصمیم هاظاهرٱ گرفته شده
🔹برای بقای تیم بزرگان و مالداران وسلبریتی های قشقایی باید استین بالابزنند ویک حرکت فرهنگی و یک جمع آوری کمک راه اندازی نمایند ومردم هم همت کنند مبلغی اگرتعیین شد هرماه به فراخور کمک نمایند
یک حرکت کلی وکمک درتمام مناطق قشقایی نشین فوری باید انجام بگیرد
مدیریت تیم دیگر توان مالی اجازه تیمداری را نمی دهد
متاسفانه دراین سالها فقط تزدادن ها وتخریب یک عده پر مدعای بی عمل انرژی زیادی از مدیریت تیم گرفت
سنگ اندازی خودی ها هم مزید برعلت شد
مخارج سنگین تیمداری و بدون کمک باریک تیم را بدوش کشیدن دراین سالها که تیم های قوی ودارای پشتیبانی مالی بانام های بزرگ منحل شدند ولی سرپا نگهداشتن این تیم فقط یک علاقه وعشق بود که دکترنجف پور باهزاران مشکلات تا الان توانسته بود در لیگ یک نگهدارد
🔹 نباید انتظار داشت
بدون کمک هواداران ومالدران و حتی پیمانکار ان وبا این مخارج سنگین تیمداری ونداشتن یک اسپانسر قوی تیم را سرپا نگهداشت
هنوز اندک وقتی مانده
اگر یك حرکت عمومی انجام نگیره
برای ه‍میشه تیمی بنام قشقایی به تاریخ خواهدپیوست

یادداشت: حسن طیبی دره شوری